Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-26 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:38

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:38
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Begäran om utskottsinitiativ angående ACTA-förhandlingarna.

3. Kanslimeddelanden.

4. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Inkommen skrivelse från Kent Persson