Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-02 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:40

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:40

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:40
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Behandling av proposition 2008/09:142 om genomförande av elförsörjningsdirektivet jämte motioner. (JF)

3. Fortsatt behandling av begäran om utskottsinitiativ angående ACTA-förhandlingarna.

4. Information om arbetet i parlamentarisk arbetsgrupp för energi- och klimatfrågor inom ramen för Östersjökonferensen. (AE)

5. Fråga om möte med företrädare för franska näringslivsorganisationen MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) tisdagen den 19 maj (eftermiddag).

6. Kanslimeddelanden.

7. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. PM och motionshäfte
3. Utkast till utskottsbeslut delas på sammanträdet.
4. Information om arbetsgruppen
5. Förfrågan från franska ambassaden