Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-16 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:41

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:41

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:41
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Behandling av skrivelse 2008/09:167 om en strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder jämte motioner. (RB)

3. (kl. 09.45) Statssekreterare Gunnar Wieslander, Utrikesdepartementet, lämnar information om EU:s pågående förhandlingar om frihandelsavtal med bl.a. Sydkorea.

4. Fråga om eventuellt yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2008/09:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. (UR)

5. Information om ökad öppenhet i ACTA-förhandlingarna.

6. Information om tidsplanen för utskottets energipolitiska respektive elmarknadspolitiska betänkanden (förslag: båda betänkandena i kammaren den 15 juni).

7. Anmälan av EU-kommissionens svar på näringsutskottets utlåtande över territoriell sammanhållning.

8. Fortsatt behandling av fråga om möte med franska näringslivsorganisationen MEDEF (förslag: tisdagen den 19 maj kl. 13.00-13.45).

9. Inbjudan till möte (tillsammans med KrU) med föreningen Svenskt Designsamarbete onsdagen den 13 maj kl. 17.30.

10. Kanslimeddelanden.

11. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. PM och motionshäfte
4. PM
5. Information från Justitiedepartementet
7. Svar från EU-kommissionen
9. Inbjudan