Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-23 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:43

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:43

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:43
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Statssekreterare Magnus Graner, politiskt sakkunnige Tanja Rasmusson, departementsrådet Christine Lager, kanslirådet Alexander Ramsay, rättssakkunnige Anders Olin samt departementssekreterare Cecilia Zetterberg, Justitiedepartementet, lämnar information

dels om förhandlingar rörande det europeiska patentsystemet (gemenskapspatentet och en europeisk patentdomstol),

dels om direktivförslaget om förlängd skyddstid för artister och musikproducenter.

3. Justering av yttrande till konstitutionsutskottet med anledning av skrivelse 2008/09:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. (UR)

4. Kanslimeddelanden.

5. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Underlag från Justitiedepartementet. Ny fakta-PM om det europeiska patentsystemet utsänds onsdag eftermiddag.
3. Förslag till yttrande nr 9