Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2009-05-07 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:46

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:46

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:46
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. (kl. 09.30-10.15) Statssekreterare Gunnar Wieslander och departementsrådet Marianne Åbyhammar, Utrikesdepartementet, lämnar information om lagrådsremiss för genomförande av tjänstedirektivet.

3. Fråga om eventuellt yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:99 med 2009 års proposition om vårtilläggsbudget jämte motioner. (CA)

4. Kanslimeddelanden.

5. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Utdrag ur lagrådsremissen samt broschyr
3. PM