Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2009-05-14 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:48

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:48

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:48
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering

2. Justering av yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:99 med 2009 års proposition om vårtilläggsbudget jämte motioner. (CA)

3. Rättssakkunniga Helene Ramqvist och Emma Görnerup Cardell och ämnesrådet Christer Christensen, Näringsdepartementet, lämnar kompletterande upplysningar med anledning av proposition 2008/09:174 om lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m.

4. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:174 om lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m. (CA)

5. Information om möten under det svenska ordförandeskapet i EU. (UR)

6. Kanslimeddelanden.

7. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till yttrande nr 11
4. PM
5. Sammanställning över möten

Inbokade besök i utskottet