Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-18 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:21

Föredragningslista

Näringsutskottet 2009/10:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:21
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Justering av betänkande 2009/10:NU13 med anledning av motioner om vissa handelspolitiska frågor. (JF)

3. Statssekreterare Jöran Hägglund med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför konkurrenskraftsrådets möte den 1 och 2 mars.

4. Bergmästaren Jan-Olof Hedström, Bergsstaten, lämnar information om bl.a. uranprospekteringen i Sverige.

5. Information om planerade sammanträden och ärendeplan för våren.

6. Kanslimeddelanden.

7. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande 2009/10:NU13
3. Information från Näringsdep.
5. Planerade sammanträden och ärendeplan