Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-03-04 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista

Näringsutskottet 2009/10:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Statssekreterare Ola Alterå med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför TTE-rådets möte den 12 mars.

3. Fortsatt behandling av yttrande till finansutskottet över kommissionens meddelande rörande EU 2020. (KS)

4. Anmälan av inkomna EU-dokument.

5. Kanslimeddelanden.

6. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Information inför rådsmötet
3. Nytt meddelande från EU utsänds senare
4. Förteckning över inkomna EU-dokument