Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-03-11 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:25

Föredragningslista

Näringsutskottet 2009/10:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:25
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Justering av betänkande 2009/10:NU14 med anledning av motioner om vissa mineralpolitiska frågor. (RB)

3. Justering av yttrande 2009/10:NU2y till finansutskottet över proposition 2009/10:121 om nyemission i SAS AB och motioner. (KS)

4. Justering av yttrande 2009/10:NU3y till finansutskottet över kommissionens meddelande rörande EU 2020. (KS)

5. Fråga om datum för utskottets avslutningsfest (förslag: tisdagen den 15 juni).

6. Kanslimeddelanden.

7. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande 2009/10:NU14
3. Förslag till yttrande 2009/10:NU2y utdelas under onsdagen
4. Förslag till yttrande 2009/10:NU3y