Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-03-18 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:26

Föredragningslista

Näringsutskottet 2009/10:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:26
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. (kl. 09.30) Verkställande direktör Claes de Neergaard och informationschef Maria Montgomerie, Industrifonden, lämnar information om Industrifondens verksamhet.

3. (ca kl. 10.15) Verkställande direktör Peter Strömbäck, Innovationsbron AB, lämnar information om Innovationsbrons verksamhet.

4. Information om utskottets besök hos Tillväxtverket onsdagen den 21 april kl. 17.00 (plats: Götgatan 74).

5. Kanslimeddelanden.

6. Ev. övriga ärenden.Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Informationsmaterial från Industrifonden
3. Informationsmaterial från Innovationsbron
5. EU-information (på engelska) om de internationella förbindelserna på energiområdet mellan Ryssland och Ukraina