Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-03-25 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:28

Föredragningslista

Näringsutskottet 2009/10:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:28
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Ordförande Stig von Bahr och kanslichef Christina Fors, Regelrådet, lämnar information om Regelrådets verksamhet.

3. Behandling av proposition 2009/10:113 om effektreserven i framtiden och motioner. (RB)

4. Utredarna Lars Haglind, Cecilia Asklöf, och Peter Strand, redovisar resultat från ledamotsenkäten om arbetet i utskotten och EU-nämnden.

5. Fråga om möte med Pakistans ambassadör Nadeem Riyaz onsdagen den 7 april (kl. 14.00-15.00) för information om handels- och näringslivsfrågor i Pakistan.

6. Inbjudan från EUFORES (European Forum for Renewable Energy Sources) till möte i Madrid 15-17 april.

7. Kanslimeddelanden.

8. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Årsrapport 2009
3. PM och motionshäfte
4. Två PM
6. Inbjudan
7. Återrapport från TTE-rådets möte den 12 mars