Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-08 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:29

Föredragningslista

Näringsutskottet 2009/10:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:29
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Beslut om tystnadsplikt enligt 4 kap. 17 § riksdagsordningen för de upplysningar som lämnas under nästa punkt rörande de s.k. ACTA-förhandlingarna.

3. Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information dels om de s.k. ACTA-förhandlingarna, dels om rådsarbetet med tidigare för utskottet redovisat förslag om förlängd skyddstid för musikartister och musikproducenter.

4. Behandling av proposition 2009/10:133 om höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet och motioner. (AKA)

5. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:113 om effektreserven i framtiden och motioner. (RB)

6. Fråga om att bereda miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2009/10:169 om förändrat uppdrag för Sveaskog AB och eventuella motioner med anledning av propositionen.

7. Inbjudan till interparlamentariskt utskottssammanträde i Europaparlamentet tisdagen den 27 april (kl. 15.00-18.30) rörande arbetet med tjänstedirektivet (för två NU-ledamöter).

8. Inbjudan till OECD Forum i Paris den 26 och 27 maj med titeln "Innovation, Jobs & Clean Growth" (för en NU- och en FiU-ledamot).

9. Förslag om att utskottssammanträdet tisdagen den 13 april ställs in.

10. Kanslimeddelanden.

11. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
3. PM samt utdrag ur protokoll (samma som tidigare utdelad)
4. PM och motionshäfte
7. Inbjudan
8. Inbjudan
10. Inbjudan till energikonferens hos Vetenskapsakademien den 3 maj