Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-15 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:30

Föredragningslista

Näringsutskottet 2009/10:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:30
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Justering av betänkande 2009/10:NU17 med anledning av proposition 2009/10:113 om effektreserven i framtiden och motioner. (RB)

3. Behandling av proposition 2009/10:163 om vissa metrologifrågor. (AKA)

4. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2009/10:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. (AKA)

5. Kanslimeddelanden.

6. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande 2009/10:NU17
3. PM
4. PM