Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-29 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:33

Föredragningslista

Näringsutskottet 2009/10:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:33
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Justering av betänkande 2009/10:NU21 med anledning av proposition 2009/10:163 om vissa metrologifrågor. (AKA)

3. Justering av yttrande 2009/10:NU4y till konstitutionsutskottet med anledning av skrivelse 2009/10:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. (UR)

4. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:172 om kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte och motioner. (RB)

5. Behandling av proposition 2009/10:179 om förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB och motion. (KS)

6. Behandling av proposition 2009/10:196 om vissa konkurrensfrågor och motioner. (KS)

7. Fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2009/10:150 med berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2009 och motion. (UR)

8. Återrapport från EU-möte om genomförande av tjänstedirektivet i Bryssel den 27 april. ( MWK, E-LJ)

9. Kanslimeddelanden.

10. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande 2009/10:NU21
3. Förslag till yttrande 2009/10:NU4y
5. PM och motion
6. PM och motionshäfte
7. PM och motion