Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-27 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:39

Föredragningslista

Näringsutskottet 2009/10:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:39
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Statssekreterare Ola Alterå med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information dels inför TTE-rådet den 31 maj (avseende punkterna 5-8 och 9e-9h på dagordningen), dels om Riksrevisionens granskning av Sveaskog AB.

3. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:169 om förändrat uppdrag för Sveaskog AB och motion. (RB)

4. Justering av betänkande 2009/10:NU26 med anledning av proposition 2009/10:172 om kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte och motioner. (RB)

5. Anmälan av inkommen faktapromemoria:

- Meddelande om upphovsrätten i kunskapsekonomin (2009/10:FPM80).

6. Anmälan av inkomna EU-dokument.

7. Förslag om nytt utskottssammanträde tisdagen den 15 juni kl. 11.00 (samtidigt som sammanträdet den 8 juni ställs in).

8. Kanslimeddelanden.

9. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Information inför rådsmötet
4. Förslag till betänkande 2009/10:NU26 utsänds senare
5. PM och fakta-PM
6. Förteckning över inkomna EU-dokument
8. Förteckning över anmälda deltagare till utskottets avslutningsmiddag den 15 juni (kl. 18.00)