Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-06-03 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:40

Föredragningslista

Näringsutskottet 2009/10:40

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:40
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Justering av betänkande 2009/10:NU25 med anledning av proposition 2009/10:148 om företagsutveckling – statliga insatser för finansiering, innovation och rådgivning och motioner. (KS)

3. Justering av betänkande 2009/10:NU20 med anledning av proposition 2009/10:202 om auktorisation och tystnadsplikt för patentombud. (AKA)

4. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:169 om förändrat uppdrag för Sveaskog AB och motion. (RB)

5. Återrapport från OECD-möte i Paris den 26-27 maj. (MP)

6. Kanslimeddelanden.

7. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande NU25
3. Förslag till betänkande NU20
5. Rapport från OECD Forum 2010