Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-11-18 kl. 10:00

Utskottsmöte 2010/11:7

Föredragningslista

Näringsutskottet 2010/11:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:7
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Tilläggsbudget för 2010 (NU2y)
Justering
Proposition 2010/11:2 med förslag om hösttilläggsbudget för 2010
Föredragande: UR

3. Information om rymdfrågor
Statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet, och departementssekreterare Per Engström, Näringsdepartementet, lämnar information inför konkurrenskraftsrådets möte den 25 och 26 november om rymdfrågor

4. Utgiftsområde 24 Näringsliv (NU1)
Beredning
Prop. 2010/11:1 och motioner
Föredragande: KS

5. Mottagande av motion från annat utskott

6. Utgiftsområde 19 Regional tillväxt (NU2)
Beredning
Prop. 2010/11:1, skr. 2009/10:221, redog. 2009/10:RRS27 och motioner
Föredragande: RB

7. Kanslimeddelanden

8. Ev. övriga ärendenBilagor


1. Protokoll (utdelas på sammanträdet)
2. Förslag till yttrande NU2y utdelas under onsdagen
3. Information från Näringsdep.
4. PM och motionshäfte
6. PM och motionshäfte