Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-11-25 kl. 10:00

Utskottsmöte 2010/11:9

Föredragningslista

Näringsutskottet 2010/11:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:9
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Daniel Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information om

a) aktuella energifrågor inför möte med TTE-rådet (energidelen) den 2 och 3 december,

b) behandlingen av riksdagens tillkännagivande om inga statliga subventioner till ny kärnkraft.

3. Information från Utrikesdepartementet
(ca kl. 11.00) Handelsminister Ewa Björling med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnar information om följande aktuella handelspolitiska dokument

a) Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi (KOM(2010 608)

b) Handelspolitiken – en hörnsten i Europa 2020-strategin (KOM(2010) 612)

c) Rapport om utförselförbudet av snus på den inre marknaden (fakta-PM 2009/10:FPM113)

4. Inbjudan till besök (tillsammans med utbildningsutskottet) hos Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) tisdagen den 15 februari (kl. 18.30)

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden


Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Information från Näringsdep.
3. Information från Utrikesdep.