Sammansatta civil- och kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:1 Tisdag 2018-03-13 kl. 11:15

Tisdag 2018-03-13 kl. 11:15

Föredragningslista

Sammansatta civil- och kulturutskottet 2017/18:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:1
Datum och tid: 2018-03-13 11:15
Plats: RÖ7-35

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop
Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Utskottets arbete

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 april 2018 kl. 10.30

Bilagor