Sammansatta civil- och kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:2 Torsdag 2018-04-12 kl. 10:30

Torsdag 2018-04-12 kl. 10:30

Föredragningslista

Sammansatta civil- och kulturutskottet 2017/18:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:2
Datum och tid: 2018-04-12 10:30
Plats: RÖ7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:1 av den 13 mars 2018

2. Fråga om mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2017/18:3070 av Olof Lavesson m.fl. (M), yrkandena 1 och 3, från kulturutskottet

Motionen

3. Politik för gestaltad livsmiljö
Beredning

Proposition 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö
Motioner
Föredragningspromemoria

Föredragande: Maria Ljungkvist

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdag den 26 april 2018 kl. 10.30

Bilagor