Sammansatta civil- och kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:3 Torsdag 2018-04-26 kl. 10:30

Torsdag 2018-04-26 kl. 10:30

Föredragningslista

Sammansatta civil- och kulturutskottet 2017/18:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:3
Datum och tid: 2018-04-26 10:30
Plats: RÖ7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:2 av den 12 april 2018

2. Politik för gestaltad livsmiljö (CKrU1)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 maj 2018 kl. 10.30

Bilagor