Sammansatta civil- och kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:4 Tisdag 2018-05-15 kl. 10:30

Tisdag 2018-05-15 kl. 10:30

Föredragningslista

Sammansatta civil- och kulturutskottet 2017/18:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:4
Datum och tid: 2018-05-15 10:30
Plats: RÖ7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:3 av den 26 april 2018

2. Politik för gestaltad livsmiljö (CKrU1)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Övriga frågor

Bilagor