Sammansatta Justitie- Och Socialutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-09 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista

Sammansatta Justitie- Och Socialutskottet 2005/06:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ7-44

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 9 februari

3. Mottagande av motioner från andra utskott.

Förteckning och motioner bifogas.

4. Preliminär behandling av dels skrivelse 2004/05:152 Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringens narkotikahandlingsplan jämte motioner väckta med anledning av skrivelsen, dels proposition 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner (delvis) jämte motioner väckta med anledning av propositionen, dels proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar jämte motioner väckta med anledning av propositionen samt dels motioner från allmänna motionstiderna 2002-2005.

PM, disposition och matsedel bifogas.
Skrivelsen, propositionerna och motionshäften har delats tidigare (smtr. den 9/2).
Föredragande: AB, TL

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde:
Förslag: torsdagen den 23 mars kl. 10.30.

Bilagor