Sammansatta Justitie- Och Socialutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-06 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista

Sammansatta Justitie- Och Socialutskottet 2005/06:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ7-44

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 23 mars.

3. Mottagande av motionsyrkanden.

PM och motioner bifogas.
Föredragande: TL

4. Fortsatt behandling av dels skrivelse 2004/05:152 Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringens narkotikahandlingsplan jämte motioner väckta med anledning av skrivelsen, dels proposition 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner (delvis) jämte motioner väckta med anledning av propositionen, dels proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar jämte motioner väckta med anledning av propositionen samt dels motioner från allmänna motionstiderna 2002-2005.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:JuSoU1.

Förslag bifogas.
Föredragande: AB, TL

5. Övriga frågor

6. Fråga om uppdrag åt ordföranden att justera protokollet från sammanträdet den 6 april.

Bilagor