Sammansatta Justitie- Och Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-01-29 kl. 11:30

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista

Sammansatta Justitie- Och Socialutskottet 2007/08:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1
Datum och tid: 11:30
Plats: RÖ7-44

Föredragningslista

1. Sammanträdets öppnande
Den av ledamöterna som varit ledamot av riksdagen under längst tid förklarar sammanträdet öppnat och leder sammanträdet.

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Upprop
Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet med ledning av protokollsutdrag från justitieutskottet och socialutskottet.

Lista på ledamöter och suppleanter bifogas.

4. Val av ordförande

5. Val av vice ordförande

6. Ordföranden tar över ledningen av sammanträdet

7. Mottagande av skrivelse och motionsyrkanden
Skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer jämte listor på motioner från justitieutskottet och socialutskottet bifogas.
-KS-, -MD-

Omedelbar justering.

8. Utskottets arbetsplanering
-KS-, -MD-

PM bifogas.

9. Föredragning av ärendet
-LF-, -CB-, -SS-, -AR-, -CEP-

PM och motionshäfte bifogas.

Anm. Vid föredragningen förutsätts ledamöterna ta preliminär ställning till de väckta motionerna.

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde

Bilagor