Sammansatta Justitie- Och Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-02-12 kl. 12:30

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista

Sammansatta Justitie- Och Socialutskottet 2007/08:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2
Datum och tid: 12:30
Plats: RÖ4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll från sammanträdet den 29 januari 2008.

3. Mottagande av motioner från andra utskott
Fråga om mottagande av motion 2007/08:Ju369 av Mats G Nilsson (m) Kemisk kastrering från justitieutskottet samt motionerna 2007/08:A212 av Carina Hägg (s) Stöd till arbetet mot hedersrelaterat våld och 2007/08:A218 av Carina Ohlsson (s) Utsatta kvinnors ekonomiska situation från arbetsmarknadsutskottet.
-CB-

Motionerna bifogas.

4. Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
Utskottet behandlar regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer jämte motioner.
-LF-, -CB-, -SS-, -CEP-, -AR-

Uppdaterad PM bifogas. Motionshäftet utsänt till sammanträdet den 29 januari.

5. Offentlig utfrågning
-KS-, -MD-

Förslag till program och PM bifogas.

6. Arbetsplanering
-KS-, -MD-

PM bifogas.

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 4 mars kl. 10-13 (offentlig utfrågning).

Bilagor