Sammansatta Justitie- Och Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-03-04 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista

Sammansatta Justitie- Och Socialutskottet 2007/08:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3
Datum och tid: 09:30
Plats: Andrakammarsalen

Föredragningslista

1. Offentlig utfrågning
Offentlig utfrågning om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Program och deltagarförteckning bifogas.

Bilagor