Sammansatta Justitie- Och Socialutskottets sammanträde Torsdag 2008-03-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista

Sammansatta Justitie- Och Socialutskottet 2007/08:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-44

Föredragningslista

1. Godkännande av dagordning

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll från sammanträdet den 12 februari 2008.

3. Fråga om ny ledamot i utskottet

4. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2007/08:A402 yrkande 33 av Peter Eriksson m. fl. (mp) från utbildningsutskottet.

5. Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer jämte motioner.

Utkast till utskottets betänkande JuSoU1 bifogas.
Föredragande: LF, CB, SS, AR, CEP

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 8 april 2008 kl. 11.30. (klockslaget torde behöva justeras)

Bilagor