Sammansatta Justitie- Och Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-04-08 kl. 11:30

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista

Sammansatta Justitie- Och Socialutskottet 2007/08:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5
Datum och tid: 11:30
Plats: RÖ4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av dagordning

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll från sammanträdet den 13 mars 2008.

3. Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer jämte motioner.
-LF-, -CB-, -SS-, -CEP-, -AR-

Utkast till utskottets betänkande JuSoU1 bifogas.

4. Övriga frågor

5. Fråga om uppdrag åt ordföranden att justera protokollet från sammanträdet den 8 april 2008.

Bilagor