Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottets sammanträde Måndag 2003-10-13 kl. 14:00

Utskottsmöte 2003/04:2

Föredragningslista

Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2003/04:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:2
Datum och tid: 14:00
Plats: Andrakammarsalen

Föredragningslista

1. Offentlig utfrågning
EU-kommissionären Antonio Vitorino, ansvarig för
rättsliga och inrikes frågor, besvarar utskottets frågor
angående viktiga frågor i Europeiska unionens
regeringskonferens.


Bilagor


1. Inför regeringskonferensen:
Kommissionens yttrande KOM(2003) 548
Europaparlamentets resolution 11047/2003- C5-0340/2003 - 2003/0902 (CNS)
Europeiska centralbankens yttrande CON/2003/20