Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2003-10-21 kl. 13:00

Utskottsmöte 2003/04:3

Föredragningslista

Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2003/04:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:3
Datum och tid: 13:00
Plats: Skandiasalen

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Utfrågning med statssekretare Lars Danielsson, statsrådsberedningen

Bilagor


Regeringens skrivelse 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid
Brev från talmänen Pat Cox och Björn von Sydow
Reviderad sammanträdesplan