Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2003-10-23 kl. 08:00

Utskottsmöte 2003/04:4

Föredragningslista

Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2003/04:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:4
Datum och tid: 08:00
Plats: L4-17

Föredragningslista

1. Utfrågning med statssekreterare Dan Eliasson, Justitiedepartementet

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid
(föredr. HH) beredning

Bilagor


2. protokoll 3 st
4. - Följdmotioner (13 st) till regeringens skrivelse 2003/04:13
- Reciter KUU1, del 1
- Föredragningspromemoria
- PM om art. 308 och passarellen
- PM om art. 10
- Föredragningspromemoria från JuU:s kansli om motionsyrkanden på JuU:s område