Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2003-10-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2003/04:5

Föredragningslista

Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2003/04:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:5
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-08 (KU:s sessionssal)

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid
(föredr. HH) fortsatt beredning

Bilagor


1. protokoll
2. brev från Europaparlamentets Joke Swiebel
Rapport om EP:s utskott för konstitutionella frågor
- sammanträde 21 oktober med Italiens utrikesminister Frattini
3. Utkast
Non-institutional issues - comments by the Swedish Goverment