Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2003-10-30 kl. 09:00

Utskottsmöte 2003/04:6

Föredragningslista

Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2003/04:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:6
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ5-30 (Utrikesutskottets sessionssal)

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid
(föredr. HH) fortsatt beredning

Bilagor


1. protokoll
3. Yttranden samt utkast (del 1 och 2)
Yttranden från utskott
PM från EU-nämndens kansli
samt utkast KUU del 1 och 2
Utskrift från utfrågningen med Antonio Vitorino