Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2007-03-27 kl. 12:30

Utskottsmöte 2006/07:1

Föredragningslista

Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2006/07:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:1
Datum och tid: 12:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal (RÖ5-30)

Föredragningslista

1. Den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av
riksdagen under längst tid förklarar sammanträdet öppnat

2. Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet med ledning
av protokollsutdrag från konstitutionsutskottet och utrikes-
utskottet

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Ordföranden övertar ledningen av förhandlingarna

6. Sammanträdeslokal

7. Utskottets arbetsplanering

8. Övriga frågor

Bilagor


2. Protokollsutdrag