Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2007-04-10 kl. 08:30

Utskottsmöte 2006/07:2

Föredragningslista

Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2006/07:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:2
Datum och tid: 08:30
Plats: Konstitutionsutskottets sessionssal RÖ7-08

Föredragningslista

1. Reflektionsperioden och det konstitutionella fördraget
Statsrådet Cecilia Malmström lämnar information

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Övriga ärenden

Bilagor


kansliPM om stenografiska uppteckningar (p. 1)
protokoll (p. 2)
schema över möjliga sammanträdestider (p. 3)