Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2007-04-17 kl. 08:30

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista

Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2006/07:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3
Datum och tid: 08:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Orientering om det konstitutionella fördraget

4. Övriga ärenden

Bilagor


protokoll (p. 1)
kansliPM (p. 3)
kansliPM (p. 4)