Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottets sammanträde Fredag 2007-04-27 kl. 08:30

Utskottsmöte 2006/07:4

Föredragningslista

Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2006/07:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:4
Datum och tid: 08:30
Plats: Konstitutionsutskottets sessionssal, RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Överläggning inför ordförandeskapets bilaterala konsultationer
med Sverige den 3 maj 2007.
Statssekreterare Nicola Clase m.fl. kommer kl. 08.30

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Övriga ärenden

Bilagor


Skriftligt underlag skickas ev. ut under torsdagen (p. 1)
Protokoll (p. 2)
KansliPM (p. 3)