Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2007-05-10 kl. 08:00

Utskottsmöte 2006/07:5

Föredragningslista

Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2006/07:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:5
Datum och tid: 08:00
Plats: Konstitutionsutskottets sessionssal, RÖ 7-08

Föredragningslista

1.Ordförandeskapets bilaterala konsultationer med Sverige.
Statssekreteraren Nicola Clase lämnar information

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Övriga ärenden

Bilagor


Protokoll (p. 2)