Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2007-05-24 kl. 10:30

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista

Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2006/07:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6
Datum och tid: 10:30
Plats: Konstitutionsutskottets sessionssal, RÖ7-08

Föredragningslista

1. Regeringens åtgärder för att främja en allmän debatt om EU:s framtid
Statssekreteraren Håkan Jonsson lämnar information kl. 10.30

2. Rapport från Cosac:s möte den 14 maj 2007
Kanslichefen Ingrid Larén Marklund, EU-nämnden, lämnar information

3. Ordförandeskapets multilaterala konsultationer den 15 maj 2007
Kabinettssekreteraren Frank Belfrage, statssekreteraren Nicola Clase och departementsrådet Torbjörn Haak lämnar information kl. 11.00

4. Justering av protokoll

5. Anmälningar

Bilagor


Protokoll (p. 4)
Stenografiska uppteckningar (p. 4)
Förteckning över anmälningar till det gemensamma parlamentssammanträdet i Bryssel den 11-12 juni (p. 5)