Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2007-05-29 kl. 12:30

Utskottsmöte 2006/07:7

Föredragningslista

Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2006/07:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:7
Datum och tid: 12:30
Plats: RÖ 7-08 Konstitutionsutskottets sessionssal

Föredragningslista

1. Överläggning inför ordförandeskapets konsultationer med Sverige den 31 maj 2007
Statssekreteraren Nicola Clase kommer kl. 12.30

2. Utskottets fortsatta arbete

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Övriga ärenden

Bilagor


Material skickas ut under måndagen (p.1)
Protokoll (p. 3)