Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2007-06-07 kl. 09:00

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista

Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2006/07:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8
Datum och tid: 09:00
Plats: Konstitutionsutskottets sessionssal, RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Statsministerns möte med Angela Merkel den 31 maj 2007
Statssekreteraren Nicola Clase kommer kl. 09.00

2. KUU1 EU:s fördrag
Beredning

3.Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Övriga ärenden

Bilagor


- utkast (p. 2)
- protokoll (p. 3)
- stenografisk uppteckning från den 24 maj 2007 (p. 4)