Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2007-06-12 kl. 18:00

Utskottsmöte 2006/07:9

Föredragningslista

Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2006/07:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:9
Datum och tid: 18:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal, RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Återrapportering från det interparlamentariska mötet om
Europas framtid i Bryssel den 11-12 juni

2. KUU1 EU:s fördrag
Fortsatt beredning

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Övriga ärenden

Bilagor


- utkast (p. 2)
- protokoll (p. 3)
- stenografisk uppteckning från den 29 maj 2007 (p. 4)