Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottets sammanträde Onsdag 2007-09-19 kl. 09:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista

Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2007/08:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ5-30 Utrikesutskottets sessionssal

Föredragningslista

1. Information om regeringskonferensen
Statssekreterare Nicola Clase kommer kl. 9.00

2. Överläggning om sammansatta utskottets fortsatta verksamhet

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga ärenden

Bilagor


protokoll (p. 3)