Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2007-12-06 kl. 08:30

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista

Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2007/08:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2
Datum och tid: 08:30
Plats: RÖ 7-08 Konstitutionsutskottets sessionssal

Föredragningslista

1. Information från statsrådet Cecilia Malmström om ratificeringen
av reformfördraget m.m.

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

Bilagor


Protokoll (p. 2)
E-post från Torbjörn Haak (p. 3)
PM 2007-09-25 (p. 3)