Sammansatta Utrikes- Och Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2006-06-01 kl. 08:30

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista

Sammansatta Utrikes- Och Försvarsutskottet 2005/06:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:5
Datum och tid: 08:30
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Justering av betänkande 2005/06:UFöU2 Svenskt
deltagande i en EU-ledd militär förstärkningsstyrka till
stöd för FN-insatsen i Demokratiska republiken Kongo.

5. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:4
- Förslag UFöU2