Sammansatta Utrikes- Och Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:6 Torsdag 2011-06-16 kl. 08:00

Torsdag 2011-06-16 kl. 08:00

Föredragningslista

Sammansatta Utrikes- Och Försvarsutskottet 2010/11:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:6
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ5-30

Föredragningslista

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop
Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

6. (Kl. 08.15) Fortsatt svenskt deltagande i den internationella
militära insatsen i Libyen
Information
Representanter för Regeringskansliet och Försvarsmakten
Prop. 2010/11:127

7. Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära
insatsen i Libyen (UFöU4)
Beredning och justering
Prop. 2010/11:127 och motioner
Föredragande: EK

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

Bilagor


Punkt 7: Förslag till betänkande UFöU4
(Proposition 2010/11:127 och motioner delas endast elektroniskt)