Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:1 Tisdag 2013-11-26 kl. 12:00

Tisdag 2013-11-26 kl. 12:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2013/14:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:1
Datum och tid: 2013-11-26 12:00
Plats: RÖ5-30

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop
Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

6. Fortsatt svenskt deltagande i den internationella
säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande
i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan
Information
Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet
Statssekreterare Carl von der Esch, Försvarsdepartementet
Generallöjtnant Jan Salestrand, Försvarsmakten

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 november 2013 kl. 09.00.

Bilagor