Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:2 Torsdag 2013-11-28 kl. 09:00

Torsdag 2013-11-28 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2013/14:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2
Datum och tid: 2013-11-28 09:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Fortsatt svenskt deltagande i den internationella
säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i
Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan (UFöU1)
Beredning
Prop. 2013/14:33 och motioner
Föredragande: Andreas Ekengren

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 december 2013 kl. 09.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2013/14:1
Punkt 3: Utkast till betänkande UFöU1