Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:3 Torsdag 2013-12-05 kl. 09:00

Torsdag 2013-12-05 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2013/14:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3
Datum och tid: 2013-12-05 09:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Fortsatt svenskt deltagande i den internationella
säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i
Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan (UFöU1)
Justering
Prop. 2013/14:33 och motioner
Föredragande: Andreas Ekengren

4. Övriga frågorBilagor


Punkt 1:
- Protokoll 2013/14:2
- Närvaroförteckning protokoll 2013/14:1
Punkt 3:
- Förslag till betänkande 2013/14:UFöU1